Vår storlek är vår styrka!

Du lämnar din cykel hos samma person som kommer att reparera den
och att lämna tillbaka den till dig. Trygghet för dig - hela vägen!

More Info

Likt de klassiska citatet från Sällskapsresan, får ja ofta frågan : - Va jobbar du med annars ?
Cykelakuten öppnar klockan 12 för att på förmiddagarna servas alla avtalskunder.
I dag elcykelleveranser i bla Värnamo. 😀

Facebook photo